Carine Bovey | action innocence

action innocence


  • 07 apr


  • Carine Bovey

action_innocence2

Jag skapade de visuella kommunikationen för ActionInnocence:s Gala som ägde rum torsdagen den 18 juni 2009, för att fira sitt tioårsjubileum. Temat var Turkiet.

Demande: Créer l’identité visuelle de Gala d’ActionInnocence, le jeudi 18 juin 2009, en l’honneur de son 10ème anniversaire. Le thème de la soirée était la Turquie.

Menyn, inbjudan, osv..

Carine Bovey | c@carinebovey.com | +41 78 755 62 72 | © Reproduction interdite des images et contenus