Carine Bovey | BGI

BGI


  • 07 apr


  • Carine Bovey

 

 

verso

Uppdraget: skapa visuell kommunikation för tryckeriet BGI.
Med logotypen ville jag väcka den gamla BGI andan och samtidigt visar att den utvecklats.

Demande: créer la communication visuelle de l’imprimerie BGI.
Avec le logo j’ai voulu évoquer le côté ancien de la BGI tout en montrant qu’elle à évolué./p>

 

Carine Bovey | c@carinebovey.com | +41 78 755 62 72 | © Reproduction interdite des images et contenus