Carine Bovey | Boleron | Le Boléro

Boleron | Le Boléro


  • 12 feb


  • Marie-Carine Favre

Bolero

vikingHjalm

[På Svenska]

Boleron är en mycket kort, slaglös jacka. Först klädde toreadorerna på sig den här jackan i Spanien. På 1700-talet tog jackan sig namnet ”bolero” som den spanska sällskaps- och teaterdansen, den bolero, som senare blev den spanska akademiska dans, som heter ”Escuela Bolera”. Dansen infördes i adeln av Sebastián Lorenzo Cerezo (Karl III av Spaniens dansmästare) på 1780. Det etymologiska ursprunget av ordet bolero är osäkert men det verkar komma från ordet ”Volero” (flygande dansare) som var Sebastián Lorenzo Cerezos smeknamnet.
På 1940-talet kunde man ofta se boleror på många kvinnor bland annat skådespelaren Marilyn Monroe. Ibland hade de samma mönstret som  deras klänningar. Cristóbal Balenciaga som gjorde sig känd tack vare sina skulpturala kreationer skapade bolero för sina kollektioner under 40-talet för att påminna om Spaniens traditionella kostym (de traditionella spanska kostymerna) med hjälp av broderier och snörmakerier som prydde kläderna.

Capet_armailli_Fribourg

[En Français]

Le Boléro est une veste courte qui ne comporte pas de fermeture. Elle était portée initialement par les toréadors en Espagne. Dans les années 1’700 elle prit le nom de ”bolero”, du même nom que la danse de bal et de théâtre ibérique qui deviendra plus tard l’académie de danse espagnole: l’”Escuela Bolera”. Cette danse fût introduite dans la noblesse par Sebastián Lorenzo Cerezo, le maître à danser de Charles III d’Espagne, en 1780. L’étymologie du mot boléro est incertaine mais on pense qu’elle vient de ”Volero” (danseur volant) qui était le surnom de Sebastián Lorenzo Cerezos.
En 1940 on a pu voir des  boléros portés par de nombreuses femmes, parmi elles l’actrice Marlilyn Monroe. Quelque fois, les motifs du boléro étaient assortis à leurs robes. Cristóbal Balenciaga, rendu célèbre par ses créations sculpturales, créa des boléros pour ses collections datant des années 40. Ils rappelaient les costumes traditionnels espagnols grâce à leurs broderies et leurs passementeries. 

Carine Bovey | c@carinebovey.com | +41 78 755 62 72 | © Reproduction interdite des images et contenus