Carine Bovey | CH-Créatio Helvetica

CH-Créatio Helvetica


  • 07 apr


  • Carine Bovey

CH13

Skapa en layout för tidningen CH-Créatio Helvetica. Oktober 2004.
Kroppen är solid och materiell medan själen är andlig. Texten är kroppen, orden symboliserar olika organ och kroppsdelar, och bokstäverna är cellerna. Det tomrum som finns i varje text representerar själen som är andlig. Titlar och ingresser är artiklarnas själ.

Conception d’une maquette pour le magazine CH-Créatio Helvetica. Octobre 2004.
Le corps est solide et matériel tandis que l’âme est immatérielle. Le texte représente le corps, ses mots évoquent les différents organes et différentes parties du corps, les lettres symbolisent les cellules. Le trou qu’il y a dans chaque texte représente l’âme, qui est immatérielle. Les titres sont l’âme de l’article.

Bläddra
Feuilleter

 

Carine Bovey | c@carinebovey.com | +41 78 755 62 72 | © Reproduction interdite des images et contenus