Carine Bovey | Den tokiga haren

Den tokiga haren


  • 06 Apr


  • Carine Bovey

Den tokiga haren

Den tokiga haren
Pennteckning och tuschpenna på bestruket papper

210 x 280 mm

November 2012

Le lèvre fou
Crayon, et feutre sur papier couché

210 x 280 mm

Novembre 2012

Haren

Haren som utsätts för hemska saker
Pennteckning och tuschpenna på bestruket papper

210 x 280 mm

November 2012


Le lièvre qui passe à la casserole

Crayon, et feutre sur papier couché

210 x 280 mm

Novembre 2012

 

Carine Bovey | c@carinebovey.com | +41 78 755 62 72 | © Reproduction interdite des images et contenus