Carine Bovey | Diablesse

Diablesse


  • 07 apr


  • Carine Bovey

diablesse2

Att Skapa en låda i form av en parallellepiped med två delar som passar ihop för att förpacka två produkter som passar bra tillsammans. September 2003.
Jag valde att förpacka en behå och två tangatrosor. Lådans form påminner om underkläder. Jag kallade min produkt Diablesse därför att de här underkläderna är sexiga, provocerande och lustskapande. Logotypens ”S” påminner om en djävulssvans.

Créer une boîte parallélépipédique en deux parties qui s’emboîtent pour emballer deux produits qui vont bien ensemble. Septembre 2003.
J’ai décidé d’emballer un soutiens gorge et deux strings. La forme de la boîte rappelle les sous-vêtements. J’ai choisi d’appeler mon produit ”Diablesse” car ces sous-vêtements sont sexy, provocants et mènent à la luxure. Les S du logo évoquent une queue de diable.

Logo_diablesse
diablesse3
diablesse4
Carine Bovey | c@carinebovey.com | +41 78 755 62 72 | © Reproduction interdite des images et contenus