Carine Bovey | Fur

Fur


  • 07 apr


  • Carine Bovey

furbagaffiche-book

”Fur free Alliance” har utlyst en internationell tävling mot pälsverk.Januari 2004.
Jag bestämde mig för att byta pälsen mot människohår att visa att ta av djuret dess päls är detsamma som att använda en blodig bild, eftersom kvinnor som bär päls inte är vana vid denna typ av budskap. Jag ville först väcka deras intresse genom att visa dem något de tycker om, och därefter, skrämma dem eftersom de då inser att detta är människohår. Det är därför min affisch genom sin ljussättning och sin enkelhet mer ser ut som modereklam. Vid första anblicken är det inte klart att detta är ett negativ budskap vad gäller pälsverk.

Réaliser une affiche contre la fourrure lors du concours international de la ”fur free alliance”. Janvier 2004.
J’ai décidé de substituer la fourrure par la chevelure humaine. Je n’ai pas voulu choquer en utilisant une image ensanglantée, car les femmes qui portent de la fourrure ne sont pas habituées à ce genre de message. Je voulais d’abord susciter l’intérêt en présentant un objet qui plaît, et par la suite, horrifie parce que l’on se rend compte que ce produit utilise un matériel humain.

contre_fourrure_behance

Carine Bovey | c@carinebovey.com | +41 78 755 62 72 | © Reproduction interdite des images et contenus