Carine Bovey | PAsr

PAsr


  • 07 apr


  • Carine Bovey

pasr_logo
 

Uppdraget: Skapa en logotyp och en förpackning för PAsr som är ett märke på en tandprotes som används mot snarkning.
Ett fullständigt avtryck av patientens tänder utförs för att skapa en protes i två delar som passar ihop perfekt. Dessa två delar hålls samman av en kupformig del som hindrar patienten från att öppna munnen så mycket att han snarkar. Utprovningen måste ske hos en ortodontist.

Demande: créer un logo et un emballage pour PAsr, une marque de prothèses dentaires anti ronflement.
Une emprunte complète de la dentition du patient est effectuée afin de créer une prothèse en deux parties parfaitement adaptée. Ces deux parties sont retenues par une pièce empêchant le patient d’ouvrir trop la bouche et donc, de ronfler. Ce produit est uniquement destiné aux orthodentistes.

 

Carine Bovey | c@carinebovey.com | +41 78 755 62 72 | © Reproduction interdite des images et contenus