Carine Bovey | Tjänster | Services

Tjänster

När konsten möter formgivningen. Jag vill göra allt för att tillfredsställa din önskan genom att använda alla medel som jag har till mitt förfogande.


Services

Quand l’art rencontre le design. J’aime l’idée de tout mettre en oeuvre pour vous satisfaire, en utilisant tous les outils en ma possession.


Reklamkampanj

Hitta en bra slogan som inte lämnar någon likgiltig och illustrera den på bästa sätt är min syn om en lyckad reklamkampanj.


Campagne publicitaire

Trouver une accroche forte qui ne laissera personne indifférent en l’illustrant de manière adéquate, telle est ma conception de la campagne publicitaire.


Koncept

Upptäcka nyskapande koncept och till och med föremål som gör bilderna som skapar nya frågor.


Concept

Elaboration de concepts novateurs, allant jusqu’à la réalisation d’objet afin de créer des images interpellantes.


Illustration

Vara sig vektorgjorda eller handgjorda så skall illustrationen ge en personlig ton till din formgivning.


Illustration

Qu’elle soit vectorielle ou manuelle, l’illustration apporte une touche personnelle à votre design.


Förpackning

Din produkt är ett smycke som behöver det vackraste skrinet. Ens Förpackning måste motsvara innehålls skönhet.


Packaging

Votre produit est un bijou nécessitant le plus bel écrin. Son emballage doit révéler sa beauté intérieur.


Edition

En klar och harmonisk layout framställer dina texter på bästa sätt. Den avspeglar ditt budskap.


Edition

Une mise en page claire et équilibrée met en valeur vos textes. Elle reflète de votre message.


Identitet

Din signatur. Märkets visuella identitet är används ofta under hela dess livstid. Det är viktigt att ta hand om detta.


L’identité

Votre signature. L’identité visuelle d’une marque est utilisé en principe tout le long de sa durée de vie. Il est donc important de lui accorder une attention toute particulière.


Carine Bovey | c@carinebovey.com | +41 78 755 62 72 | © Reproduction interdite des images et contenus